รายได้โคตรดี

เฟรนช์ฟรายส์ 1 ลัง จะได้กำไร ดังนี้

1. ถ้าขายไซส์ S (59 บาท) จะขายได้ 150 แพ็ค เป็นเงิน 8,850 บาท, ต้นทุน = ค่าเฟรนช์ฟรายส์ + ค่าชีส + ค่าแพ็ค = 4,045 บาท

กำไรต่อลัง
= 8,850 – 4,045 บาท
= 4,805 บาท

2. ถ้าขายไซส์ M (79 บาท) จะขายได้ 75 แพ็ค เป็นเงิน 5,925 บาท, ต้นทุน = ค่าเฟรนช์ฟรายส์ + ค่าชีส + ค่าแพ็ค = 3,095 บาท

กำไรต่อลัง
= 5,925 – 3,095 บาท
= 2,830 บาท

3. ถ้าขายไซส์ L (99 บาท) จะขายได้ 50 แพ็ค เป็นเงิน 4,950 บาท, ต้นทุน = ค่าเฟรนช์ฟรายส์ + ค่าชีส + ค่าแพ็ค = 2,725 บาท

กำไรต่อลัง
= 4,950 – 2,725 บาท
= 2,225 บาท


กำไร/เดือน

ถ้าขายดีมาก จะได้กำไรวันละ 7,000 – 10,000 บาท ถ้าขายทุกวัน จะได้กำไรเดือนละ 210,000 – 300,000 บาท

ถ้าขายดี จะได้กำไรวันละ 3,000 – 7,000 บาท ถ้าขายทุกวัน จะได้กำไรเดือนละ 90,000 – 210,000 บาท

ถ้าพอขายได้ จะได้กำไรวันละ 1,500 – 3,000 บาท ถ้าขายทุกวัน จะได้กำไรเดือนละ 45,000 – 90,000 บาท