คุ้มค่าและคืนทุนเร็ว

ถ้าขายดีมาก จะได้กำไรวันละ 7,000 – 10,000 บาท ถ้าขายทุกวัน จะได้กำไรเดือนละ 210,000 – 300,000 บาท

ถ้าขายดี จะได้กำไรวันละ 3,000 – 7,000 บาท ถ้าขายทุกวัน จะได้กำไรเดือนละ 90,000 – 210,000 บาท

ถ้าพอขายได้ จะได้กำไรวันละ 1,500 – 3,000 บาท ถ้าขายทุกวัน จะได้กำไรเดือนละ 45,000 – 90,000 บาท